Website Banner
 


 
ห้องแกรนด์บอลรูม

ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่พิเศษ ที่รองรับสำหรับทุกรูปแบบงานไม่ว่าจะเป็นพิธีมั่ง งานแต่ง งานเลี้ยงทั่วไป(ทั่งขนาดกลาง และขนาดใหญ่) งานเลี้ยงโต๊ะจีน งานอบรมสัมนา จัดอบรมกิจกรรม ฯลฯ 
 

         
 
ห้องโถงหน้าห้องจัดเลี้ยง

พื้นที่กว้างขวางใช้เป็นพื้นที่ลงทะเบียน
จัดสถานที่ต้อนรับหน้างานได้
ทุกรูปแบบ
 
 
 ฉากกั้นห้อง

สามารถแบ่งใช้จัดงานครึ่งห้องหรือ
จัดเตรียมงาน 2 รูปแบบได้ในพร้อมๆกัน
 
ห้องแกรนด์บอลรูม

รูปแบบงานสัมนาครึ่งห้อง
(ภาพจากกลางห้อง-หน้าห้อง)
 
 โปรเจ็คเตอร์+หน้าจอ

ใช้ได้1-2 ตัวตามความต้องการของ
ผู้จัดงานงาน
 
 ห้องแกรนด์บอลรูม

รูปแบบงานสัมนาครึ่งห้อง
(ภาพจากบนเวที-กลางห้อง)
 
 ห้องแกรนด์บอลรูม

รูปแบบจัดเลี้ยงโต๊ะจีน
(ภาพจากกลางห้อง-หลังห้อง)
 
 ห้องแกรนด์บอลรูม

รูปแบบงานสัมนาครึ่งห้อง
   
 ห้องแกรนด์บอลรูม

รูปแบบจัดเลี้ยงโต๊ะจีน
(ภาพจากกลางห้อง-หลังห้อง)

Current Pageid = 18